www.fluefiske-trysil.com
No Se En De Cz
Fr Nl It Pl Es

Gjerfloen harr

Home

Om fluesonen

Kart Gjerfloen Fluefiske

Overnatting

Booking

Guiding

Jakt i Trysil

Isfiske

Vinterferie

Fra Vänerlaks til ....

News

Fotogalleri

Lenker

Fiske i Trysilelva, Hedmark. Fluefiske sone. Ørret og harr.

Trysilelva. Gjerfloen Fluefiske, fluesone for harrfiske og ørretfiske. For de som vil fiske ørret, harr og sik med nymfe og tørrflue. Utleiehytter og fiskeguide

Harr Gjerfloen Fluefiske

Aktiviteter i Trysil

Fiske i Trysilelven med eller uten fiskeguide.

Sopp, blåbær og tyttebær finnes over alt i Trysilskogene.

Fine alternativer for sykkelturer. Sykkelutleie. =00000000 = Les mer

Rafting, kanotur, ridetur, elgsafari og mye annet. 0000000000 Les mer

Andre aktiviteter i Trysil området.0000000000000000000000000 Les mer

Om elva

Som et glitrende perlebånd bukter Trysilelva (Klaraälven, Klarälven) seg gjennom Trysils fjell- og skogsområder øst i Hedmark i grensetraktene mot Sverige. Elva har som følge av nærhet til kildeområdene og rike kalkområder, utmerket vannkvalitet og fine bestander av stedegen ørret og harr. I de stilleflytende partiene finner man også stor sik og gjedde.

Fisket er godt tilrettelagt og lett tilgjengelig. Med tanke på fiskernes ønsker og behov er det i den nye driftsplanen for Trysil vassdraget skissert muligheter for sonering og differensiering av fisketilbudene. Som en konsekvens av dette ble Gjerfloen Fluefiske og fluefiskesone initiert.

Fiskeforvalteren i Hedmark var involvert under planleggingen og har sammen med Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) fulgt opp med midler til undersøkelser, blant annet merking av fisk, prøvefiske og bearbeiding av gjenfangst data.

Gjerfloen_ Flyfishing_upper_part

Beskrivelse av elvestrekningen

Stilleflytende partier avbrutt av fossnakker og stryk. Det meste av strandlinjen er vadbar på normal sommervannstand. Elvens bredde varierer fra 50 - til 80 meter. Det er ryddet gangstier på land. Langs stranden ønsker man å bevare mest mulig av villmarkspreget.

Trysilelva 2004

Fluefiskesesong

Fra midten av juni til ut i oktober. Mange holder midtsommertiden og september for å være beste tiden for harrfiske. Uansett, - vær og vannstand er nok mest avgjørende for når det store harrbettet inntreffer, og det kan skje når som helst gjennom hele sommeren. Det gjelder her som i alt fiske ellers at man må å være på rett sted til rett tid!

Parking

Adkomst

Det er skiltet for 8 P-plasser med INFO-tavler og gangstier ned til elven.

Fiskarter

Ørret, harr, sik (kan være meget stor, +2 kg), gjedde, lake, noe abbor, steinsmett og ørekyte. Harren dominerer og forekommer i meget stort antall.

GraylingPhoto: Barry Clarck

Ørret og harr, maxmål og fangstbegrensning

Vår målsetting er på sikt å få frem et større antall stor fisk. For å nå dette målet finnes bare en eneste resept: Fisken må få leve tilstrekkelig lenge! Gjerfloen Fluefiske har derfor innført spesielle regler for maxmål og bag limit. Maxmål: 38 cm. Bag limit; det er anledning til å avlive kun en fisk ( ørret eller harr) pr dag.

Forskning og vitenskap

Harrfiske tilrettelagt på denne måten, er det første i sitt slag i Norge. Vitenskap og forskning v/ Fiskeforvalteren i Hedmark og Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) har fulgt opp tiltaket med undersøkelser. Forskningsmaterialet vil etter hvert også bli tilgjengelig for fiskerne.

Resultater etter merkingsforsøk i flere omganger siden 1999, viser at harren i dette området er meget stasjonær. Veksthastigheten varierer mye fra individ til individ, men vi kan si ganske sikkert at en harr på 40 cm er minst 10 år gammel. Vi har også sett at hos noen individer stopper lengdeveksten før de når 40 cm.

NINA_boat2
NINA sin el-fiskebåt prøvefisket Trysilelva i to omganger i 2012

Prøvefiske og fangstrapporter i 2012 viser at 1/3 av harrbestanden på fluesonen nå er +35 cm. Ungfisk under 20 cm er ikke tatt med i denne beregningen. En 3-somrig harr er normalt mellom 18 og 23 cm. Harren her når gytemodning ved ca 30 cm (4 år) og deretter vokser fisken sakte.

Matt Hayes (Discovery Channel)

Matt Hayes, kjent fra fiskeprogrammer på Discovery Channel, på besøk hos Gjerfloen Fluefiske

Begrenset antall fiskere

For å oppnå en god fiske- og villmarksopplevelse er det etter vår mening viktig at det ikke er trengsel på fiskeplassen. Gjerfloen Fluefiske vil derfor selge maksimum 20 fiskekort pr døgn. Fiskekortet gjelder fra kl 0800 om morgenen til kl 0800 neste morgen. Pris fiskekort: NOK 170,-

Regler for fisket

Det er tillatt å avlive 1 fisk (ørret eller harr) per dag, maxmål 38 cm. Kun fluefiske med fluestang der snøret utgjør kastevekten. Kroken skal være uten mothake eller denne klemmes inn (barbless).

Bernd Kuleisa visiting Gjerfloen Flyfishing

Bernd Kuleisa

To top of page >>

 Contact

gjerflue@online.no

Telephone:
+47 901 64 139


 Fishing tip!
Always bring a wading stick!

 Weather
Get the updated weather forecast for Trysil area.

Go >>

 Waterlevel
Get the updated waterlevel report from Nybergsund.

Go >>

Map of Gjerfloen Flyfishing

Dry fly fishing

Morning mist grayling

Info board

Brown Trout

Kurt Jobstl 2004

Snorre Grønnæss, Galåsvegen 1635, N-2427 Plassen, Norway| +47 90 16 41 39 | gjerflue@online.no | © Gjerfloen Fluefiske, Trysil