www.fluefiske-trysil.com
No Se En De Cz
Fr Nl It Pl Es

Fly zone evening

Home

Om fluesonen

Kart Gjerfloen Fluefiske

Overnatting

Booking

Ørretfiske i Trysil

Guiding

Jakt i Trysil

Isfiske

Vinterferie

Fra Vänerlaks til ....

News

Fotogalleri

Lenker

Fra Vänerlaks fiske med lystergaffel til fluefiske sone i Trysilelva

Forfedrene fisket vänerlaks i Trysilelva med lystergaffel og jaktet bjørn med munnlader gevær.

Finneinnvandring til Trysil og almanakk fra 1648....

Min visjon er at vi gjennom tiltaket Gjerfloen Fluefiske med fluesone, bag limit og max mål, igjen kan få oppleve noe av "suset" fra gamle dager.

Jeg heter Snorre Grønnæss, er født i 1945 og har som man kanskje kan ane brukt mye tid på fisk og fiske. Dette med interesse for naturen ligger nok i genene.

Helt fra den tiden da mine finske forfedre slo seg ned i Sør Trysil, sør øst i Hedmark, på midten av 1600-tallet og nesten opp til våre dager har skog, vilt og fisk vært et vesentlig bidrag til bosetting og overlevelse. I Trysilelva fantes på den tiden rike forkomster av ørret og harr.

Ut i august kom også vänerlaksen hit opp på vei til sine gyteplasser. Det er ca 10 mil med produktive gyteplasser og oppvekstopråder for vänerlaksen i Trysilelva fra svenske grensen opp til utløpet i Femund. I dag er man i gang igjen med å få laksen tilbake til sine opprinnelige gyteområder i Trysilelva gjennom prosjektet "Vänerlaxens fria gång". Les mer

6000 laksrogn ble satt ut i Trysilelva vinteren 2012 Läs mer

Gjerfloen Fluefiske

Selv er jeg 8. generasjon på farsgården som ble bygd på midten av 1700-tallet. Gjenstander som finnes oppbevart på gården vitner tydelig om at tidene ikke alltid har vært som i dag. Av kuriositeter kan nevnes en almanakk fra 1648. Denne går helt frem til år 2000 og det er håndskrevet med penn til slutt: "Hvis verden består så lenge".

Bjørkebladspirea

Man kan den dag i dag nesten kjenne at det lukter bjørn av munnlader gevær som var i bruk på 1800-tallet. Min tippoldefars første fotoapparat viser at teknikken på dette området har gjort et kjempesprang. Han begynte med fotografering i 1860-årene og takket være han har vi en rik fotodokumentasjon fra siste halvpart av 1800-tallet.

Grønnæss


Av fiskeutstyr finnes blant annet lystergafler hvorav den ene tydelig er dimensjonert for et fiske fra den tiden vänerlaksen gikk uhindret gjennom Klara og Trysilvassdraget. Det hadde vel vært en ønskedrøm at det kunne skje igjen dog uten at man skulle møte laksen med lystergafler! Fra tidelig på 1900-tallet har vi fluer med japan-gut.

Dette forteller oss to ting. For det første at fluefiske begynte å bli vanlig på den tiden også i disse traktene,- for det andre at den tekniske utviklingen har medført at ikke bare linene er kolossalt forbedret, men også fluene i dag er ganske annerledes. De gamle fluene var tydelig engelsk inspirert,- mer eller mindre full dressede laksefluer i miniformat.

Man har gjennom lang tid sagt at det var mye mer og mye større fisk i gamle dager. Sannsynligvis er det sant selv om man i mange tilfeller, mer eller mindre bevisst, har en tendens til å glorifisere fortiden. Utstyr og teknikk forbedres kontinuerlig.

Grayling Photo: Barry Clarck

Fisketrykket har økt sakte, men sikkert gjennom lang tid og bare i min 60-årige karriere som fisker har jeg opplevd og erfart at ikke bare antallet fisk har gått tilbake, men særlig den store fisken har blitt sjeldnere i fangstene.

Hvilke rike fiskeforekomster det måtte ha vært i tidligere tider kan vi vel knapt forestille oss i dag. Selv om vi også nå synes det godt om fisk i Trysilelva, er det liten tvil om at det vi ser i dag bare er en skygge av hva det en gang var, noe som igjen understreker hvilket produksjonspotensiale elva egentlig har.

Grayling 2006

 

To top of page >>

1648

Munnladegevaer

Fotoapparat

Ljoster

Isaksson


Zenuk Kahn, Rob Anderson

Tove Hunter

Bernd Kuleisa

Snorre Grønnæss, Galåsvegen 1635, N-2427 Plassen, Norway| +47 90 16 41 39 | gjerflue@online.no | © Gjerfloen Fluefiske, Trysil