www.fluefiske-trysil.com
No Se En De Cz
Fr Nl It Pl Es

Jakt terreng i Trysil

Home

Om fluesonen

Kart Gjerfloen Fluefiske

Overnatting

Booking

Guiding

Jakt i Trysil

Isfiske

Vinterferie

Fra Vänerlaks til ....

News

Fotogalleri

Lenker

Jakt og jaktterreng i Trysil, Hedmark. Harejakt, tiurjakt og utleie hytter

Skogsfugljakt, småviltjakt, beverjakt og spesielt jakt på tiur og hare er populært i Trysilskogene øst i Hedmark. Toppjakt på storfugl i desember er også etterspurt. Utleie hytter sentralt i jaktterrenget. Jaktkort.

Se kart >>

Tiur jakt i Trysil

*****

Lav kyllingproduksjon i 2019

Etter de 2 første jaktukene kan man slå fast at kyllingproduksjonen i 2019 har vært lav. Vi har sett noen lokale variasjoner, men det er stort sett stamfugl fra i fjor som blir observert. Disse er ofte lette på vingene og vanskelig å komme innpå.

*****

SØRE TRYSIL UTMARKSLAG er en grunneiersammenslutning som selger jaktkort for småviltjakt på totalt 160.000 daa. Jaktterrenget er lokalisert til Plassen på begge sider av Trysilelva, sør i Trysil kommune, Hedmark. Se kart >>

Området består av variert skogsterreng. Jaktterrenget er svakt kupert og lett å ferdes i. Skogskoier og hytter til leie flere steder i jaktterrenget. Les mer om utleiehytter under "Overnatting".

Småviltjakt

Aktuelle småvilt arter er tiur, røy, orrfugl, hare og ender. Jakt med hund er tillatt hele sesongen. Jakttidene deles inn i 3 perioder: 1): 10. - 16. september. 2): 17. - 23. september 3): 2. oktober og frem til jul.

Tredje perioden går parallelt med elgjakta så lenge den varer. Ingen småviltjakt i perioden 24. september - 1. oktober. Disse dagene har elgjegerne terrenget for seg selv. Harejakten varer til 28. februar. Toppjakt på tiur er mest aktuelt etter at snøen har kommet i november og desember.

Beverjakt

1. oktober - 15. mai. Beste jakttid 15. april - 15. mai. Noen bever kort tilgjengelig. Telf +47 901 64 139 E-post gjerflue@online.no

Bestilling småviltjakt

Kjøp av jaktkort: https://www.inatur.no/jakt/59b3d575e4b01e92827a3189/smaviltjakt-sore-trysil-utmarkslag

Bestilling av utleiehytter: Snorre Grønnæss telf 901 64 139 E-post gjerflue@online.no.

Booking kalender hytter

Jaktfelt:
Område 1 er alt terrenget merket med grønt på østsiden av Trysilelva nord for Grøna. Området her betegnes «Galåsen».

Område 2 er alt terrenget som er merket med grønn farge på vestsiden av Trysilelva mot svenskegrensen pluss området ved Lutnes sør for Grøna på østsiden av Trysilelva. Området her betegnes «Lutnes/Skjærberget».

Det er jeger sitt ansvar å påse at en jakter innenfor riktig terreng.

Jaktregler:
Kortet gjelder på alt jaktbart småvilt (arter som i utgangspunktet ikke har kvotebegrensninger).

Baglimit på 2 fugler pr. jeger og dag (gjelder all skogsfugl).
Det er ingen baglimit på de andre småviltartene.

Alle papirer må medbringes under jaktutøvelsen. ( Betalt jegeravgift, våpenkort )
Det utføres jaktoppsyn i terrenget.

Jegers ansvar:
Jeger plikter til enhver tid å følge de forskrifter og lover som gjelder i forbindelse med utøvelse av jakten.
Jeger plikter å levere fangstoppgave uavhengig av fangstresultat (også omfangst er uteblitt).

Fangstoppgave leveres over Internett, se www.jaktspot.no (ha jaktkortnr. tilgjengelig).
Jegere som ikke leverer fangstrapport vil bli utestengt fra neste års jakt.

Kortpriser 2020

Periode 1 :
 • 10 september - 16 september selges det kun ukes- og sesongkort
 • Sesong 2.165,-
 • Uke 1.355,-
Periode 2:
 • 17 september - 23 september
 • Sesong 1.610,-
 • Uke 985,-
 • 3-dagers 675,-
 • 2-dagers 525,-
 • 1-dags 315,-
Periode 3:
 • 2 oktober - 23 desember
 • Sesong 1.230,-
 • Uke 865,-
 • 3-dagers 565,-
 • 2-dagers 440,-
 • 1-dags 250,-

*****

German hunter

2018. Tysk jeger med sin første tiur.

Samset_Sorli_tiurjakt_Trysil

2016. Frank R. Samset og Espen Sørli, Måndalen, med resultater etter 5 dagers toppjakt i desember.

*****

Asmund Mellemsater

2010

Skogsfugljakt

Desember 2010

Kaj Skare

2011

Tore Lauritzen

2011

Brandal

2011

Se kart >>

Fangst rapporter

2018

Etter endt jakt kan man slå fast at 2018 ble som man hadde håpet, et meget godt jaktår. Det ble felt 125 storfugl, 117 orrfugl og 17 harer.

2017

Takseringer rundt om i Trysil i august på Trysil Fellesforenng sine arealer viser 14 skogsfugl per km2. I 2016 var det tilsvarende tallet 8. Middels år. Det er også mye hare å se både dag og kveld. Det kan nå virkelig være duket for en morsom høst for småviltjegerne.

2016

Klar oppgang siden 2015. Særlig orrfuglen har tatt seg veldig opp. Nå øker bestanden av smågnagere igjen. Hvis vi får en tørr og fin juni i år, kan det bli en morsom høst for fugljegerne.

2015

Bestanden av skogsfugl denne høsten var den dårligste i manns minne. Ekstrem kald juni får ta hovedskylden for den meget lave kylling produksjonen. En del jegere melder imidlertid om brukbart med stamfugl, så det er absolutt håp for fremtiden.

2014

Årets jaktsesong ble nok en gang på det jevne. De fleste rapportene går ut på at bestandene var omtrent som foregående år

2013

Etter endt jaktsesong er inntrykket at sesongen har vært i underkant av middels, men klar oppgang siden i fjor. Smågnagerne er på frem marsj igjen og dette lover godt mtp 2014 sesongen. Jegere som er kjent terrenget og har jaktet her i mange år, kunne i begynnelsen av jakta melde om store kull av storfugl, og spesielt orrfuglen ser ut til å ha produsert bra.

Noen jegere har rapportert om mange observasjoner av røy. Det lover godt for neste år!

Harejegerne er også fornøyd. Det ser ut til at bestanden av hare har holdt seg rimelig godt.

2012

Smågnagerbestanden kolapset i løpet av vinteren i store deler av Sør-Norge. Dette kan kanskje være noe av forklaringen på den lave kyllingproduksjonen vi hadde i 2012. Dette ble det dårligst jaktåret på lang tid i våre områder.

2011

Litt nedgang på fugl, men haren holder seg. Etter at årets er over, kan vi si at årets jaktsesong ikke vil gå over i historien som en av de bedre, men helsvart var det absolutt ikke.

2010

Litt oppgang på fugl, og haren holder seg. Mye smågnager og relativt gunstige klekkingsforhold gjorde 2010 til et bra småviltår. Første del av jakten var fuglen ofte lett på vingene, men enkelte dager satt de som spikret. Forholdene for toppjakt i siste del av november og desember var meget bra.

2009

Litt nedgang på fugl, men haren holder seg. Etter årets jakt kan man konkludere med at det er en god del "gammelfugl", men små kull. Harebestanden er på det jevne.

2008

Litt nedgang på fugl, men haren holder seg. Etter endt sesong kan man klassifisere årets fuglebestand som noe i nærheten av det vi opplever i et gjennomsnittsår. Harejegerne har erfart at harebestanden er i vekst og er ekstra fornøyde i år!

2007

2007 ble et nytt rekordår. 2007 ble et fantastisk år for skogsfugljegerne i vårt område. Det var nesten så man kan si at det til sine tider krydde av storfugl, orrfugl og jerpe. Harebestanden var mer på det jevne, men det hørtes jevnlig los rundt om i liene!

18.09.07

Etter mange år på veggen, måtte jeg prøve hagla igjen denne høsten. Her er resultatet etter to timers jakt mandag morgen 18.09.07.

Tiur og hund

På jakt i trysilskogene kan du sammen med din jakthund oppleve spennende villmarksliv, og kanskje komme hjem med en tiur, røy, orrfugl eller hare i sekken.

Fangstrapport 2006

Det beste fuglåret på mange år. Harejegerne var derimot mindre fornøyd enn vanlig.

Fangstrapport 2005

Tilbakemeldinger fra jegerne tyder på et år under middels når det gjelder storfugl og orrfugl. Harejegerne derimot kunne melde om gode forekomster av hare

Just Schakenda

Just Schakenda Ulsteinvik, på jakt i Trysil 2006

Geir Olav Paulsen, Egil Bjorkas, Knut Stian Myklevik, Arild Soilen

Tiurjakt 2002

Se kart >>

To top of page >>

 Contact

gjerflue@online.no

Telephone:
+47 901 64 139

Booking Kalender

Tiur

Tiur 2006

Bjorkas 2001
Bjorkas 2002

 

Snorre Grønnæss, Galåsvegen 1635, N-2427 Plassen, Norway| +47 90 16 41 39 | gjerflue@online.no | © Gjerfloen Fluefiske, Trysil