www.fluefiske-trysil.com
No Se En De Cz
Fr Nl It Pl Es

Gjerfloen harr

Home

Om flugstreckan

Karta Gjerfloen Flugfiske

Boende

Bokning

Guidning

Jakt i Trysil

Pimpelfiske

Vintersemester

Från Vänerlax till ...

Nyheter

Bildgalleri

Länkar

Flugfiske öring och harr i Trysilälven (Klarälven), Norge. Flugsträcka

Gjerfoens Flugfiske, flugsträcka i Trysilälven för harrfiske och öringfiske. För dom som vil fiske öring, harr och sik enbart med torrfluga och nymf.

Uthyrningsstugor och fiskeguide.

Harr Gjerfloen Flugfiske

Aktiviteter i Trysil

Fiske i Trysilälven (Klaraälven, Klarälven) med eller utan fiskeguide.

Svamp, blåbär och lingon finnst överallt i Trysilskogarna.

Fina alternativ för cykeltur. Cykeluthyrning. =000000000 = Läs mer

Rafting, kanotturer, älgsafari, ridning og mycket annat. 00000 Läs mer

Andra aktiviteter i Trysil området.0000000000000000000000000 Läs mer

Om älven

Gjerfloen Flugfiske. Som ett glittrande pärlband slingrar sig Trysilälven (Klarälven) sig igenom Trysils fjäll - och skogslandskap i gränstrakterna mot Sverige. Klarälven rinner utmed käll - och rika kalkområden vilket ger älven en utmärkt vattenkvalité och fina bestånd av både harr och öring. I de stillaflytande sträckorna utmed älven finner du också ett bestånd av grov sik och gädda.

Fisket är mycket bra tillrättalagt för flugfiske och är lättillgängligt. Genom utfrågning bland fiskare så har man kunnat anpassa den nya driftsplanen så alla skall få ut så mycket som möjligt av sin vistelse vid älven. Stugor till uthyrning och fiskeguide.

Gjerfloen_ Flyfishing_upper_part

Vid Plassen som ligger 12 km från den svenska gränsen, har Gjerfloens Flugfiske från och med år 2000 reserverat en sträcka av 7 kilometer av Trysilälven för de som tycker att fiske efter harr med torrfluga och nymfer är livet.

Beskrivning av älvsträckningen

Älvsträckan består av stillaflytande partier som bryts av forsnackar och stryk. Det mesta av strandlinjen på båda sidor av älven är vadbar vid ett normalt vattenstånd. Älven bredd varierar från 50 - 80 meter. Gångstigar ner till de flesta fiskeplatser finns, men längst stranden har vi försökt att bevara vildmarksutseendet.

Trysilelva 2004

Flugfiskesäsongen

Säsongen sträcker sig från början av juni till slutet av oktober. Många tycker midsommartid och september är den bästa fisketiden för harrfiske. Väder, och vattenstånd är nog det mest avgörande för när det stora harrbettet inträffar, och det kan ske när som helst under hela säsongen. Det gäller ju som alltid att vara på rätt plats vid rätt tillfälle!

Parking

Fiskeplatser

Det finna 8 parkeringsplatser med informationstavlor och gångstigar ner till älven.

Fiskarter

Öring, harr, sik (siken kan bli stor + 2 kg), gädda, lake och lite abborre. Harren dominerar och förekommer i stort antal.

GraylingPhoto: Barry Clarck

Maximimått och fångstbegränsningar

Vår målsättning är på sikt att få fram ett större antal grov fisk. För att vi skall kunna nå detta mål finns bara en väg att gå: Fisken måste få leva tillräckligt länge!!! Gjerfloen Flugfiske har därför infört speciella regler för maximimått och fångstbegränsning. Maximimåttet är 38 cm och du får bara avliva en (1) fisk (öring eller harr) per dag.

NINA_boat2

Forskning och vetenskap

Harrfiske som är tillrättalagt på detta viset är det första i sitt slag i Norge. Vitenskap och forskning v/ Fiskeforvaltaren i Hedmark och Norsk Institutt for Naturforskning har visat stort intresse för projektet och kommer att följa upp detta med vidare undersökningar. De forskningsresultat som kommer fram kommer att bli tillgängligt för allmänheten.

Matt Hayes (Discovery Channel)

Matt Hayes, kjend från fiskeprogrammer på Discovery Channel, på flugsträckan hos Gjerfloen Flugfiske

Begränsat antal fiskare

För att kunna erbjuda en god fiske- och vildmarksupplevelse är det enligt vår mening viktigt att det inte blir någon form av trängsel längs älven. Gjerfloens Flugfiske vill därför bara sälja max 20 fiskekort per dag. Fiskekorten gäller från klockan 08.00 till nästa morgon klockan 08.00. Pris: NOK 170 per dag.

Regler för fisket

Endast flugfiske med flugspö där linan utgör kastvikten. Endast hullinglöst fiske gäller.

Bernd Kuleisa visiting Gjerfloen Flyfishing
Bernd Kuleisa, tysk fiskejournalist och författare

 

To top of page >>

 Contact

gjerflue@online.no

+47 901 64 139


 Fishing tip!
Always bring a wading stick!

 Weather
Get the updated weather forecast for Trysil area.

Go >>

 Waterlevel
Get the updated waterlevel report from Nybergsund.

Go >>

Map of Gjerfloen Flyfishing

Dry fly fishing

Morning mist grayling

Info board

Brown Trout

Kurt Jobstl 2004

Besta fisket innträffar oftast dagen innan eller dagen efter.

Snorre Grønnæss, Galåsvegen 1635, N-2427 Plassen, Norway| +47 90 16 41 39 | gjerflue@online.no | © Gjerfloen Fluefiske, Trysil