www.fluefiske-trysil.com
No Se En De Cz
Fr Nl It Pl Es

Fly zone evening

Home

Om flugstreckan

Karta Gjerfloen Flugfiske

Boende

Bokning

Guidning

Jakt i Trysil

Pimpelfiske

Vintersemester

Från Vänerlax till ...

Nyheter

Bildgalleri

Länkar

Från Vänerlax fiske med ljuster till flugfiske i Trysilälven

Våra förfäder fiskade Vänerlax i Trysilälven (Klara, Klarälven) med ljuster och jagade björn med mynningsladdare.

Invandring från Finland till Trysil, almanacka från 1648

Min framtidsvision är att vi genom arbetet med Gjerfloen Flugfiske med flugfiskesträcka, bag limit och maxmått åter igen skall kunna få uppleva något av det fiske som fanns i forna dagar.

Jag heter Snorre Grønnæss, och är född 1945 och har som man kanske kan ana lagt ner mycket tid på fisk och fiske. Detta med interesse för naturen ligger nog i generna.

Ända från den tiden då mina finska förfäder slog sig ner här i Trysil trakterna på mitten av 1600-talet och fram till våra dagar, har skog, vilt och fisk varit ett vesentligt bidrag til bosättning och ett sätt att överleva. I Trysilälven fanns på den tiden rikliga mängder öring och harr.

Ut i augusti kom också Vänerlaxen hit upp på väg till sina lek platser. Det är unifär 10 mil med produktiva lek områden för Vänerlaxen i Trysilälven från norska gränsen upp till älvens källområden i Femunds trakterna. I dag är man i gång med åter igen å få laxen tillbaka till sina ursprungliga lek platser genom projektet "Vänerlaxens fria gång" Läs mer

6000 rom från vänerlax blev satt ut i Trysilälven vinteren 2012 Läs mer

Gjerfloen Fluefiske

Själv är jag 8 generationen på fädernesgården som byggdes på mitten av 1700-talet. Gjenstander som finns bevarat på gården vittnar tydligt om att tiderna inte alltid har varit som i dag. Av kuriositeter kan nämnas en almanacka från 1648. Den går ända fram till år 2000 och på sista sidan står det skriven med penna: "Om världen består så länge".

Bjørkebladspirea

Man kan än i dag nästan känna att det lukter björn av mynningsladdaren som användes på 1800-talet. Min tippoldefars första fotoapparat visar at tekniken på detta område har tagit ett stort steg. Han började med fotografering runt 1860 och tack vare detta så finns en hel del bilder från andra hälften av 1800-talet bevarade.

Grønnæss

Bland bevarade fiskegrejor finns bland annat ljuster som visar genom sin storlek att det var Vänerlax den användes till som på den tiden vandrade långt upp i Trysilälven. Det hade ju varit en önskedröm om detta kunde hända igen, men då fiske utan ljuster! Från tidigt 1900-tal har vi fluger med japan tafsar.

Genom dessa kan man sluta sig till två saker. För det första att flugfisket började bli vanligt på den tiden också i dessa trakter,- för det andra att den tekniska utvecklingen har medfört att inte enbart linorna har förbättrats, utan också flugorna som i dag är ganska annorlunda. De gamla flugorna var tydligt engelsk inspirerade,- mer eller mindre fulldressade laxseflugor i miniformat.

Grayling Photo: Barry Clarck

Man har under lång tid sagt att det var mycket mer och mycket större fisk förr i tiden. Det ligger väl en del sanning i detta påstående även om man har för vana att försöka glorifiera fisket från den tiden. Utrustning och teknik förbättras ju kontinuerlig.

Fisketrycket har ökat sakta, men säkert under lång tid och bara under min 60-åriga karriär som fiskare har jag upplevt och erfarit att inte bara antalet fiskar har minskat, utan även de stora fiskarna blir allt sällsyntare. Hur stor tillgången på fisk var för kan vi kanske inte ens föreställa oss i dag. Även om det är ganska gott om fisk i dag i Trysilälven är det nog bara en bråkdel av beståndet som fanns i älven förr och detta visar ju på vilken hög potencial som älven ändå har.

Grayling 2006

 

To top of page >>

1648

Munnladegevaer

Fotoapparat

Ljoster

Isaksson


Zenuk Kahn, Rob Anderson

Tove Hunter

Bernd Kuleisa

Snorre Grønnæss, Galåsvegen 1635, N-2427 Plassen, Norway| +47 90 16 41 39 | gjerflue@online.no | © Gjerfloen Fluefiske, Trysil